Tradition! De härliga sångerna till Valborg och Sveriges nationaldag blir aldrig för gamla. Men vi har en omfattande repertoar, som vi framför i de mest varierande sammanhang. 

Det kan vara kyrkomusik, festliga tillfällen, högtider eller  andra särskilda evenemang.


Härnedan ser ni den repertoar vi arbetat med under senare år:

A la nanita nana

Amen

Anders Zorns nubbevisa

Angelus

Bereden väg för Herran (BB/BE)

Blå visa

Bred dina vida vingar

Bohuslänningarnas dryckesvisa

Bort allt vad oro gör

Dagen är nära

Dansen på Sunnanö

Davids 150:e psalm

De blomster som i marken bor

Deck the Halls

Deo dicamus gratias

Det blir något i himlen för barnen att få

Det är en ros utsprungen

Ding, Dong, lovad vare Gud

Dotter Sion

Dåne liksom åskan bröder

En hela halva

Ej upplysta gårdar

En sommarafton

En sup till

En ton från himlen

Ett bondbröllop 1. Bröllops-Marsch

Ett bondbröllop 2. I Kyrkan

Ett bondbröllop 3. Önskevisa

Ett bondbröllop 4. I Bröllopsgården

Fjäriln vingad syns på Haga

Fritiof Anderssons paradmarsch

Förunderligt och märkligt

Förmedlare

Glad såsom fågeln

Gubben Noak

Gubben är gammal

Guds lov i naturen

Guds kärlek är som stranden

Hallandssången

Halleluja! Sjung om Jesus

Halvan

Helan går

Heliga tre konungars tåg

Huruledes månen

Hälsokällan

Här är gudagott att vara

Härlig är jorden

Hör, I Orphei drängar

I furuskogen

Integer vitae (Kärlek av höjden)

Integer vitae (Ljuvt är att hamna)

Jag såg att häggen blommade

Julsång

Kajsas Udde

Kväll och frid (Stilla skuggor)

Liten fågel

Låt mig växa stilla

Längtan till landet

Madrigal(Kom du ljuva hjärtevän)

Majsång (O, hur härligt Majsol ler)

Majsång (Sköna maj välkommen)

Mary Strand

Matsedeln

Min stamfar hade en stor pokal

Mitt i vintern var det

Morgensang af elverskud

Nocturne

Nu tändas tusen juleljus

När det lider mot jul

O Betlehem, du  lilla stad

Om himlen ofta dina tankar drömma

Paradisets timma

Presentationssång

Punschen kommer

På kustens värdshus

Ren som en jomfru

Rocken surrar

Serenad (Stjärnorna tindra re'n)

Skänklåt

Små nära ting (Berlevåg)

Soli Deo Gloria

Staffan var en stalledräng

Stilla natt

Stilla natt (barbershop)

Stilla sommarkväll

Storbönneras vals

Strandsilén

Supa klockan över tolv

Sverges flagga

Så länge skutan kan gå

Så skimrande var aldrig havet

Sångarmarsch

Tersen

Tre kungar

Trinkkanon

Till Österland

Trinkkanon

Under rönn och syrén

Underbart är kort

Ur vägen

Utgångsmenuett

Uti vår hage

Var redo

Vaggvisa från Kentucky

Varbergsvalsen

Veni, veni Emanuel

Virke finns av många slag

Visa i Molom

Vi tänder ett ljus i advent

Vragavisa

Vårliga vindar draga

Vänskap

Warum bist du so ferne

Zum Sanctus

Än en gång däran

Änglamark

Öppna landskap

Österlensvisan

Varbergs Kvartettsällskaps repertoir


 Varbergs Kvartettsällskap